Regulamin

REGULAMIN GABINETU FIZJOTERAPII REHAWIK

Obowiązuje każdego pacjenta

Podstawy prawne funkcjonowania:

Gabinet Fizjoterapii działa w ramach firmy- podmiotu leczniczego:

REHAWIK WIKTORIA KOLECKA GAŁKA

Ul. Północna 9/8 62-064 Plewiska

Telefon : 782194954

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej rehawik.pl oraz jest dostępny w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

Cele i podstawowe zadania gabinetu:

1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy: wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii, terapii manualnej, funkcjonalnej rehabilitacji ortopedycznej, kinezjotapingu, masażu, drenażu limfatycznego, medycznej akupunktury.

3. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń:

1. Gabinet organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta. Wtedy należy doliczyć koszt dojazdu 100 zł (do 30 km).

3. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

4. Pacjent/opiekun prawny wyraża zgodę słowną na proponowane postępowanie fizjoterapeutyczne. Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest udzielana jednorazowo i dotyczy wszystkich zabiegów udzielanych przez podmiot leczniczy.

5. Rejestracja pacjentów odbywa się w formie: osobistej, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie, przez portal społecznościowy, platformę znanylekarz lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

6. Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych.

7. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem/opiekunem prawnym.

8. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.

9. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem lub nie odwołanie i nie stawienie się skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny wizyty. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

10. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym czasie.

11. Gabinet Fizjoterapii zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu w przypadku sytuacji losowej.

12. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent oraz jego opiekun prawny ma prawo do złożenia skargi bądź zażalenia na zachowanie lub czynności terapeuty . Zażalenia przyjmuje właściciel podmiotu leczniczego.

13. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.

Organizacja Gabinetu Fizjoterapii:

1. Gabinet Terapeutyczny

2. Toaleta dla pacjentów

3. Korytarz( Poczekalnia)

Personel Gabinetu Fizjoterapii stanowią:

Mgr Fizjoterapii posiadający prawo wykonywania zawodu, odpowiednie szkolenia i kwalifikacje do prowadzenia całej oferty dostępnej w gabinecie.

Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

a/ poszanowania godności oraz uprzejmego, delikatnego traktowania przez personel medyczny,

b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,

f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

a/ przestrzeganie zasad higieny osobistej,

b/ posiadanie stroju sportowego podczas terapii fizjoterapeutycznej,

c/ przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty,

d/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań obrazowych,

e/ poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnym stanie zdrowia i przebytych schorzeniach zgodnie ze stanem faktycznym,

f/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Vouchery upominkowe i wykupione cykle( płatność z góry)

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy na dowolną kwotę lub zabieg,

2. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu,

3. Voucher ważny jest do końca bieżącego roku, chyba że zapis na voucherze stanowi inaczej,

4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

5. Przy wykupie serii zabiegów i rezygnacji: zwrot niewykorzystanej kwoty jest tylko w formie vouchera

6. Voucher nie łączy się z inna ofertą.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Rehawik - gabinet fizjoterapii i masażu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

3. Niewyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).